SSD AUTOMATIKE KIMIKE zgjidhje për pastrimin e dëmtuar VALUT